Публічна Оферта для партнерів

Договір публічної оферти про Надання послуг

 

Дана оферта, у відповідності Із Цівільнім Кодексом України, опублікована (Розміщена) на Інтернет-сайті https://www.pokupon.ua, є офіційною пропозіцією ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Суперділ», в особі директора Брітченко А.С., Який Діє на підставі Статуту, далі по тексту - «Виконавець», укласті Договір про Надання послуг, далі по тексту - «Договір», и містіть умови, необхідні для Надання послуг, далі по тексту - «Послуги».

Відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України, у випадка акцепту даної оферти, юридичні та Фізичні особи підтверджують ЦІМ своє бажання укласті Оферту (договір) на запропонованіх условиях, и з цього моменту смороду визначаються як «Замовник», а разом Замовник и виконавець іменуються у подалі «Сторони».

1. Визначення та Терміни

1.1. В цілях даної оферти нижчих наведені Терміни Використовують у Наступний значенні:

Оферта -Даний публічній договір про Надання послуг.

Сайт -Інтернет-сайт https://www.pokupon.ua.

Послуги - послуги Виконавця з надання Замовнікові персональної Сторінки на сайті Виконавця у виде name.pokupon.ua (name - змінне значення, Пожалуйста відповідає найменування замовника) у відповідності з умів даної оферти.

Акцепт оферти - повне та безумовна Прийняття оферти Шляхом оплати Послуг Виконавця.

Замовник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійсніла Акцепт даної оферти на сайті.

Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Суперділ», Пожалуйста надає послуги Замовнику на условиях даної оферти.

 

2. Предмет публічної оферти

2.1. У відповідності Із умів даної публічної оферти, Виконавець зобов'язується надаті Замовнику послуги, перелічені у пункті 2.2 даної оферти, а Замовник зобов'язується оплатіті Послуги Виконавця.

2.2. Під послуги розуміється Надання Замовнікові рекламних послуг, зокрема персональної Сторінки на сайті Виконавця у виде name.pokupon.ua (name - змінне значення, Пожалуйста відповідає найменування замовника). Персональна сторінка Замовник может містіті следующие дані замовника: найменування, логотип, короткий опис, адресу, номери контактних телефонів, размещения на карті, Відгуки, рейтинг та інше. Замовнику надається можлівість самостійно редагуваті інформацію, яка містіться на его персональній странице. Детальний опис послуг та период їх Надання містіться в замовленні, Пожалуйста погоджується Із замовником, та у рахунками на оплату, Які надає Виконавець Замовнику.

 

3. Порядок Отримання акцепту умов даного договору-оферти

3.1. Акцептом (моментом Прийняття оферти) є момент оплати Послуг Виконавця відповідно до виставленна рахунків Виконавця.

3.2. У разі Прийняття викладеня в даній Оферті умів и акцепт оферти, фізична або юридична особа становится Замовник.

3.3. Умови даної оферти могут буті змінені та / або доповнені Виконавцю в односторонньому порядку без будь-которого спеціального ПОВІДОМЛЕННЯ. Продовження использование послуг Виконавця после Внесення змін та / або ДОПОВНЕННЯ в Дану Оферту означає Прийняття и згоду замовника з такими змінамі та / або ДОПОВНЕННЯ.

3.4. Договір-оферта вважається Укладення з моменту его Акцепту Замовник.

 

4. Стоимость и ОБСЯГИ Надання послуг та Умови платежів

4.1. Стоимость и ОБСЯГИ Надання кожної з послуг визначаються відповідно до рахунків Надання Виконавцю.

4.2. Виконавець может в односторонньому порядку Изменить ВАРТІСТЬ Послуг до моменту їх оплати Замовник, без будь-якіх попередження та оголошень.

4.3. Загальна ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ послуг візначається як сума вартостей кожної Із замовлення послуг согласно п. 4.1. даної оферти. Виконавець має право встановлюваті на свой розсуд знижки, бонуси і / або пропонуваті будь-які заохочувальні програми, умови якіх Виконавець публікує на сайті, або обговорює Із замовником особисто Шляхом листування по електронній пошті.

4.4. Оплата Послуг здійснюється як 100% передоплата в течение 3 (трьох) календарних днів после виставленна Рахунку Шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок Виконавця.

4.5. Всі додаткові витрати, Які могут буті пов'язані з переказом коштів, Несе Замовник.

4.6. Валюта даного Договору є українська гривня.

4.7. У разі відмові замовника від Надання послуг за данім Договором после оплати Послуг, Виконавець Повертає Замовнику ВАРТІСТЬ Ненадання Послуг на момент такой відмові.

 

5. Права та обов'язки сторон

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надаваті Послуги Замовнику в порядку та на условиях передбачення ЦІМ Договором.

5.1.2. Проінформуваті Замовник относительно відповідності Надання ним для размещения матеріалів технічним умів, Дотримання якіх необходимо для размещения информации на сайті, на протязі трьох робочих днів, з моменту їх Отримання виконавцями. У випадка невідповідності Надання Замовнику рекламних матеріалів технічним умів, Дотримання якіх необходимо для размещения реклами на сайті, Виконавець зобов'язаний Негайно поінформуваті про цею факт Замовник Шляхом Надання своих письмовий зауваження.

5.1.3. Надаті можлівість Замовнику ознайомітісь з порядком Надання послуг та контролюваті процес їх Надання.

5.1.4. Забезпечити доступ до Сайту Виконавця (Який розташовано за Інтернет - адресою http://pokupon.ua/), через Який Замовник буде їх отрімуваті.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Отрімуваті від замовника оплату за Послуги в порядку та на условиях передбачення ЦІМ Договором.

5.2.2. У будь-який момент відмовітіся від Виконання Договору в порядку та на условиях, зазначеним у розділі 11 даної публічної оферти.

5.2.3. Отрімуваті від замовника будь-яку інформацію, необхідну для Виконання своих зобов'язань за Договором. У разі неподаним информации, неповна або неправильного відображення Замовник информации, Виконавець має право прізупініті Виконання своих зобов'язань за Договором до Подання Замовник необхідної информации.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Здійснювати оплату замовлення Послуг у размере та в рядки, Встановлені Договором;

5.3.2. Передаваті Виконавцю інформацію, необхідну для Надання послуг за цією Офертою;

5.3.3. Негайно інформуваті Виконавця про всі обставинні, Які могут вплінуті на Виконання Сторонами своих зобов'язань.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Замовник має право на повне и своєчасне Отримання оплачених ним Послуг відповідно и на условиях даного Договору.

5.4.2. На Отримання від Виконавця відомостей про надані Послуги Шляхом листування по електронній пошті;

 

6. Санкції и Рекламації

6.1. Замовник має право повернути Грошові кошти за ненадані (Повністю або частково) Послуги, Які ВІН сплата, если Договір розірвано з ініціативи Виконавця.

6.2. Сума повернення при цьом візначається пропорційно ОБСЯГИ Послуг, что НЕ були надані Замовнику.

 

7. урегулювання СПОРІВ

7.1. Усі спори, розбіжності и претензії, Які могут вінікнуті у зв'язку з Виконання, розірванням чи Визнання Недійсними умів цього договору-оферти, сторони будуть прагнуті вірішуваті Шляхом переговорів. Сторона, у якої вініклі претензії та / або розбіжності, Направляє іншій стороні ПОВІДОМЛЕННЯ Із зазначеним Переліку Даних претензій та / або розбіжностей.

7.2. Если відповідній спір Неможливо вірішіті Шляхом переговорів, ВІН вірішується в судновому порядку за встановлення підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України

 

8. Відповідальність сторон

8.1. Сторони погоду, что в разі Виникнення форс-мажорних обставинні (Дії нездоланної сили, яка НЕ Залежить від Волі сторон), а самє: Війни, воєнніх Дій, блокади, валютних обмежень, других Дій держав, Які унеможлівлюють Виконання Сторонами своих зобов'язань, пожеж, повен, Іншого стіхійного лиха, Сторони звільняються від Виконання своих зобов'язань на годину Дії зазначеним обставинні. У разі коли дія зазначеним обставинних триває більш як 7 днів, шкірні Із сторон має право на Розірвання даного Договору и не Несе відповідальності за таке Розірвання за умови, что вона повідоміть про це іншу Сторону не пізніш як за 3 дні до Розірвання. Достатнім доказ Дії форс-мажорних обставинних є документ, виданий Торгово-промислова палата України.

8.2. У випадка невиконання або неналежного Виконання Замовник зобов'язань Стосовно оплати ціни Договору, Виконавець має право Вимагати від него Сплата пені у размере подвійної облікової ставки національного Банку України за кожен день простроченого оплати.

8.3. У випадка невиконання або неналежного Виконання Замовник будь-которого з своих зобов'язань передбачення ЦІМ Договором або Додатками до него, Виконавець має право на період такого простроченого прізупініті Надання послуг.

8.4. Замовник Несе повну відповідальність за Порушення авторських прав і / або прав інтелектуальної власності будь-якіх третіх осіб, за достовірність информации, якові ВІН розміщує на персональній странице на сайті Виконавця, та ее відповідність нормам діючого законодавства України. Замовник зобов'язується своими силами та за свой рахунок вірішуваті всі спори та врегулюваті претензії третіх осіб у зв'язку з розміщенням информации за Договором, та / або відшкодуваті збитки (включаючі судові витрати), заподіяні Виконавцю у зв'язку з претензіямі та поклич, основою пред'явлення якіх виявило размещения информации Замовник согласно з умів цього Договору.

 

9. Обробка персональних даних замовника

9.1. Акцептуючі умови даної оферти, Замовник вісловлює згоду з тім, что обробка внесення ним персональних даних здійснюється на підставі пункту 6 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Виконавець при обробці персональних даних замовника зобов'язується Вжити всех передбачення чіннім законодавством України ЗАХОДІВ для їх захисту від несанкціонованого доступу.

9.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI Кожна зі сторон цього Договору підтверджує, что повідоміла своих ПРАЦІВНИКІВ - фізичних осіб, Які від імені Сторони підпісують цею Договір, про їх права як суб'єктів персональних даних та про ті, что їх персональні дані в обсязі, наведення в цьом Договорі, будут (могут бути) включені до бази персональних даних Другої Сторони та могут буті передані афілійованім особам Другої Сторони, а такоже ее (їх) контрагентам, а у випадках, передбачених законодавством України, органам державної влади. Кожна Сторона підтверджує, что ее працівники - Фізичні особи, Які від ее имени підпісують цею Договір, Шляхом Прийняття на себе обов'язків представителей у відносінах з Підписання цього Договору Надал свою згоду на включення своих персональних даних у обсязі, наведення в цьом Договорі, в базу персональних даних Другої Сторони та на подалі обробка персональних даних у картотеках та / або за помощью інформаційно-телекомунікаційніх систем баз персональних даних з метою, что відповідає відносінам, Які вінікають между Сторонами на підставі цього Договору, та / або Які віплівають з цього Договору. У разі Порушення умов, передбачення ЦІМ пунктом Договору, та / або норм чинного законодавства України относительно захисту персональних даних, винна Сторона відшкодовує второй Стороні спрічінені їй реальні збитки, у порядку, передбачення чіннім законодавством України. До збитків, что відшкодовуються, зокрема, належати штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші Грошові вимоги, что були Сплачені Стороною за Порушення умов цього пункту Договору та / або вимог чинного законодавства України, внаслідок Дій (бездіяльності) вінної Сторони.

 

10. Термін Дії даного Публічного договору

10.1. Цей Договір набуває ЧИННОСТІ з моменту Прийняття его умів Замовник та Діє до полного Виконання зобов'язань Сторонами, за вінятком віпадків его дострокового Розірвання.

 

11. Розірвання договору-оферти

11.1. Если інше прямо не предусмотрена ЦІМ Договором або чіннім законодавством України, цею Договір может буті розірваній только за домовленістю сторон, яка оформлюється додаткова угідь до цього Договору.

 

12. Інші умови

12.1. Наведені в даного документі умови є публічною оферти (пропозіцією) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, яка містіть істотні умови договору на Надання послуг.

12.2. З моменту Прийняття ціх умів Договору-оферти вважається, что Замовник ознайомівся и погодівся з даною Офертою.

12.3. Обов'язки Виконавця Цілком и Повністю визначаються умови цієї оферти.

12.4. Усі правовідносини, что вінікають з цього Договору або пов'язані Із ним, у тому чіслі пов'язані Із дійсністю, Укладення, Виконання, зміною та припиненням цього Договору, Тлумачення его умів, визначенням НАСЛІДКІВ недійсності або Порушення Договору, регламентуються ЦІМ Договором та відповіднімі нормами чинного законодавства України, а такоже застосовнімі до таких правовідносін звичаєм ділового обороту на підставі Принципів добросовісності, розумності та справедлівості.

 

13. Реквізити Виконавця

ТОВ "Суперділ"

Юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Спаська, 1/2.

ЄДРПОУ 37312071

П / р: 26006424547 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО: 380805

Є платником податку на прибуток на загально підставах

ІПН 373120726584

Свідоцтво ПДВ №200118663

Публічна Оферта для партнерів на сайті Pokupon 🚩 Доступно більш ніж 3577 актуальних акцій, знижок та промокодів тільки на Покунон