Ваш городКиев?
Изменить

Будь у яблучній темі

 

Офіційні правила акції

1. Організатор акції

1.1. Організатором акції «Хапай яблуко вiд Masterсard & Pokupon» (далі – «Акція») є Рokupon, м. Київ, вул. Глибочицька, 32А, офіс 141 (далі – «Організатор»).

1.2. Партнером Акції є Mastercard Europe CA, адреса: Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Бельгія (далі – «Партнер»).

 

2. Участь в Акції

2.1. В Акції мають право взяти участь дієздатні фізичні особи (громадяни України й іноземні громадяни, які мають законні підстави для перебування на території України), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі – «Учасники Акції») і які є держателями платіжних карток Masterсard®, емітованих банками України для використання фізичними особами (далі – «Картка»/«Картки»).

2.2. Учасниками не визнаються та не мають права брати участь в Акції:

1) співробітники Організатора й Партнера Акції;

2) подружжя, близькі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у пункті 1 цього розділу;

3) особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;

4) обмежено дієздатні й недієздатні особи, а також особи, які не є громадянами України;

5) особи, які не відповідають умовам або не виконують умови цих Правил.

 

3. Територія та період проведення Акції

3.1. Акція діє на всій території України, за винятком АР Крим, території проведення операції Об'єднаних сил і територій, які не контролює українська влада.

3.2. Період проведення Акції – з 15.06.2020 р. по 15.08.2020 р. включно (далі – «Період проведення Акції»).

 

4. Умови участі в Акції

4.1. Для участі в Акції в Період проведення Акції треба:

4.1.1. Здійснити онлайн-покупку карткою Mastercard® будь-якого Сертифіката вартістю від 100 грн у мобільному додатку й на сайті pokupon.ua в Період проведення Акції.

4.1.2. Кожна додаткова покупка карткою Mastercard® від 100 грн у мобільному додатку й на сайті pokupon.ua в Період проведення Акції збільшує ваші шанси на перемогу.

 

5. Подарунковий Фонд і визначення переможця Акції.

5.1. Подарунковий Фонд складається з 8 (восьми) Apple iPhone 11 64 ГБ та 1 (одного) ноутбука Apple MacBook Air 13 128 ГБ.

5.2. Розіграш одного з восьми смартфонів Apple iPhone 11 64 ГБ проводитиметься: 23.06.2020 р., 30.06.2020 р., 07.07.2020 р., 14.07.2020 р., 21.07.2020 р., 28.07.2020 р., 04.08.2020 р. і 11.08.2020 р. серед користувачів, які здійснили покупку Сертифікатів у мобільному додатку або на сайті pokupon.ua протягом одного календарного тижня, що передує даті розіграшу. Розіграш ноутбука Apple MacBook Air 13 128 ГБ проводитиметься 18.08.2020 року о 12:00 годині серед усіх користувачів, які взяли участь в Акції в період її проведення. Усі розіграші проводитимуться шляхом випадкового комп'ютерного відбору на інтернет-ресурсі www.random.org у присутності Комісії Організатора. Результати визначення переможця Акції можна буде побачити на офіційній сторінці Pokupon у Facebook. Під час проведення кожного розіграшу буде визначено основного переможця та одного резервного. У разі відмови основного переможця від отримання подарунка, подарунок отримує резервний переможець.

5.3. Заміна подарунка на грошовий еквівалент не допускається.

5.4. Організатор не несе відповідальності за використання подарунка Учасником після його отримання.

5.5. Якщо протягом 2 календарних днів з моменту отримання переможцем Акції повідомлення (на контактний номер і/або email, зазначені в профайлі під час реєстрації) про можливість отримання подарунка, переможець Акції не звернеться до Організатора Акції для отриманням подарунка, такий переможець Акції буде позбавлений права на отримання подарунка.

5.6. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

5.7. Організатор самостійно сплачує податки й загальнообов’язкові платежі, пов’язані з отриманням подарунків Учасниками Акції.

 

6. Умови отримання подарунка.

6.1. Переможця Акції повідомлять про перемогу й отримання подарунка протягом двох годин після проведення розіграшу за допомогою телефонного зв'язку та/або на адресу електронної пошти (на контактний номер і/або email, зазначені в профайлі під час реєстрації).

6.2. Для отримання Подарунка переможець Акції зобов’язується надати Організатору Акції письмову згоду на отримання подарунка й сплату Організатором пов’язаних з цим податків за переможця, а також копію Паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з місцем реєстрації) та копію Картки про присвоєння ідентифікаційного номера. У разі невиконання вказаних вимог, переможця буде позбавлено права на отримання Подарунка.

 

7. Відповідальність.

7.1. Відповідальність Організатора й Партнера не виходить за межі вартості та кількості подарунків, зазначених у цих Правилах.

7.2. Організатор і Партнер не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора й Партнера обставини.

7.3. Організатор і Партнер не несуть відповідальності за подальше використання переможцем Акції наданого подарунка після його отримання та за неможливість переможця скористатися наданим подарунком з будь-яких причин.

7.4. Організатор і Партнер не вступають у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції та прав на придбання подарунка за акційною ціною. Організатор і Партнер не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.5. Організатор і Партнер мають право відмовити переможцю у видачі подарунка, якщо такий переможець не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий переможець не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

 

8. Інформація.

8.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої Організатору інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, зокрема на обробку його персональних даних, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (у т. ч. його імені й фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у разі отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема реклами) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції.

8.2. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

 

9. Інші умови

9.1. Заміна подарунка на будь-які інші блага чи подарунки не допускається.

9.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

9.3. Організатор забезпечує об'єктивність і неупередженість визначення переможця Акції.

9.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання подарунка тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання подарунка, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9.5. Інформування про правила й умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайті www.mastercard.ua і https://pokupon.ua/, а також у мобільному додатку Pokupon.

9.6. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі в разі їх затвердження Партнером Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту розміщення на інтернет-сайті www.mastercard.ua і https://pokupon.ua/, а також у мобільному додатку Pokupon, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Совершите вторую покупку со скидкой 12%*
промокод:Скопировать
Промокод истекает через
030000
*действует при минимальном заказе на 300 грн

Хотите перейти к мобильной версии?

Остаться тутДа, перейти