Ваш городКиев?
Изменить

.

 

Офіційні правила акції "1 + 1 = iPhone 12"

 

1. Організатор акції

 

1.1 Організатором акції «1 + 1 = iPhone 12» (далі - «Акція») є ТОВ «СУПЕРДІЛ»  (далі - «Організатор»).

2. Участь в Акції

 

2.1 Учасниками Акції можуть бути повнолітні дієздатні громадяни України, які зареєстровані в мобільному додатку «Pokupon i SuperDeal»  та виконали умови та Правила цієї Акції (далі - Учасники Акції).

 

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

 

1) працівники Організатора Акції;

 

2) подружжя, близькі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у пудпункті 1 цього пункту;

 

3) особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років.

 

4) обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які не є громадянами України;

 

5) особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

 

3. Територія та період проведення Акції

 

3.1 Акція проходить на території України.

 

3.2 Період проведення Акції - з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно (далі - «Період проведення акції").

 

4. Умови участі в Акції

 

4.1 Для участі в Акції необхідно в період проведення Акції виконати наступне:

 

4.1.1. Здійсніть дві та більше покупок в мобільному додатку «Pokupon i SuperDeal» з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно,.

4.1.2. Кожна додаткова покупка в мобільному додатку «Pokupon i SuperDeal» в період з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року (включно) збільшує Ваші шанси на перемогу!

4.1.3. Покупка – це придбання сертифікатів чи купонів в мобільному додатку «Pokupon i SuperDeal» в будь-якій категорії.

 

5. Подарунок і визначення переможця Акції.

 

5.1. Під подарунком в цій Акції мається на увазі можливість придбання послуги(товару) за 1,00 грн. Подарунком є Apple iPhone 12 64GB Blue.

 

5.2. Визначення переможця буде проводитися 01.07.2021 року шляхом випадкового комп'ютерного відбору, який буде проводитися на Інтернет-ресурсі http://www.random.org в присутності Комісії Організатора. Результати визначення переможця Акції можна буде побачити в офіційній сторінці Pokupon в Facebook.

 

5.3. Заміна подарунка на грошовий еквівалент не допускається.

 

5.4. Організатор передає подарунок переможцю на протязі 14 календарних днів з моменту визначення переможця.

 

5.5. Організатор не несе відповідальності за використання подарунка Учасником після його отримання.

 

5.6. Якщо протягом 2 календарних днів з моменту відправлення Організатором переможцю повідомлення  про можливість отримання подарунка, переможець Акції не звернеться до Організатора Акції за отриманням подарунка, такий переможець Акції позбавляється права на отримання подарунка.

 

5.7. Результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

 

5.8. Покупки, за якими було оформлене повне чи часткове повернення коштів, в Акції участь не приймають.

 

6. Умови отримання подарунка.

 

6.1. Переможцям Акції буде повідомлено про перемогу і отриманні подарунка протягом двох годин після проведення розіграшу за допомогою телефонного зв'язку та / або на адресу електронної пошти (на контактний номер і / або email зазначені в профайлі при реєстрації).

 

7. Відповідальність.

 

7.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості подарунка, зазначеного в цих Правилах.

 

7.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

 

7.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданого подарунка переможцем Акції після його отримання, і за неможливість переможця скористатися наданим подарунком з будь-яких причин.

 

7.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на придбання подарунка за акційною ціною. Організатор не несе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

 

7.5. Організатор має право відмовити переможцю у видачі подарунка, якщо такий переможець не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий переможець не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

 

8. Інформація.

 

8.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, в тому числі на обробку його персональних даних, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру ) і т.п., без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції.

 

8.2. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

 

9. Інші умови

 

9.1. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації та дотримання ЗУ "Про авторське право і суміжні права".

 

9.2. Заміна подарунка на будь-які інші блага чи подарунки не допускається.

 

9.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

9.4. Організатор забезпечує об'єктивність і неупередженість визначення переможця Акції.

 

9.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та / або отримання подарунка і т.д.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання подарунка, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

9.6. Ці умови розміщені в мобільному додатку «Pokupon i SuperDeal».

Совершите вторую покупку со скидкой 12%*
промокод:Скопировать
Промокод истекает через
030000
*действует при минимальном заказе на 300 грн

Хотите перейти к мобильной версии?

Остаться тутДа, перейти