Ваш городХерсон?
Изменить

Отзывы - Историко-Культурный комплекс Замок-музей Радомысль

1281 отзыв

Отзывы

Чтобы оставлять отзывы к акции вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

16.05.19
Andrey Belenkiy
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Place with a pleasant atmosphere for a wonderful vacation. Excursions are informative, while not too long. The territory and buildings are in pretty good condition. Just keep in mind that the road to the site requires at least a pit repair. (Original) Місце із приємною атмосферою для чудового відпочинку. Екскурсії інформативні, при цьому не занадто довгі. Територія та будівлі у доволі гарному стані. Майте тільки на увазі, що дорога до місця потребує, як мінімум, ямкового ремонту.
16.05.19
Олександр І
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Beautiful castle. Unfortunately, they did not have time to drive to the closure, but they did not get in the middle, but next time we will definitely visit, I would like to even spend the night at the tower. The area through the fence shows that very well-groomed. It's good that these architectural finds are sold in private ownership and owners are shrinking for restoration. But the only "but" is the contingent around the CPC, some Bukhara. (Original) Гарний замок. Нажаль не встигли заїхати до зачинення, то ж в середину не попали, але наступного разу обовязково заїдемо, хотілось би навіть заночувати у вежі. Територія через паркан видно що дуже доглянута. Добре що такі архітектурні знахідки продають у приватну власність і власники щаймаються відновленням. Але єдине «але» - контингент накруги ппц, одні бухарі.
16.05.19
Igor Raietskyi
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) In fact, this is not a castle. This building was built 100years. Used as a mill. Already in our time during the restoration a tower was completed and called the castle. But I really liked it here. There is a museum of Ukrainian folk icon, which has several thousand icons of different times and from different parts of Ukraine. A workshop for producing paper is also open at the time of the Radomyshlettsky paper mill, where master classes are held. There is a concert hall, restaurant and hotel. The territory as well as the castle itself is now private and therefore well-groomed. You can ride boats along the river on the territory of the castle. The entrance is not free, but I consider it worth it. The ticket price includes a master class for paper production, a tour of the museum's halls, but does not include a tour of the tower, it is paid separately. (Original) Насправді це не замок. Ця споруда була побудована 100років. Використовувалась як млин. Вже у наші часи під час реставрації добудували вежу і назвали замком. Але мені тут надзвичайно сподобалось. Тут діє музей української народної ікони, у якому налічується кілька тисяч ікон різних часів та з різних куточків України. Також відкрито майстерню виготовлення паперу за рецептом часів Радомишлецької паперової фабрики, де проводять майстер класи. Є концертна зала, ресторан та готель. Територія як і сам замок зараз приватна і тому гарно доглянута. Можна покататися на човнах по річці на території замку. Вхід не безкоштовний, але я вважаю того вартий. У вартість квитка входить майстер клас по виготовленню паперу, екскурсія залами музею, але не входить огляд вежі, це оплачується окремо.
16.05.19
Grey Di
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Very nice place, if you have not been there then you must necessarily go there (Original) Дуже гарне місце, якщо ви там ще не були то вам обовязково там треба побувати
16.05.19
Yuliia Zahorodniuk
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Very beautiful, impressed by the collection of towels. Nadybala pancakes with poppy seeds - delicious, relatively inexpensive) (Original) Дуже гарно, вразила колекція рушників. Надибали млинці з маком - смачні, порівняно недорогі)
16.05.19
Саша Лапенко
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Interesting place. The tour takes about an hour, quite interesting, the cost is moderate, 150 UAH per adult, there are family tickets, two adults + 1 child up to 12 years -320 UAH. Separately, show a master class on paper making, for which it is not necessary to pay extra separately, it is included in the price of entrance ticket. The territory is small, the whole territory (the one on the street) can be walked around in 20 minutes. A large collection of icons 18-19 Art. different regions. One word to look at what. (Original) Интерестное место. Экскурсия занимает в пределах часа, довольно интересная, стоимость умеренная, 150 грн взрослый, есть семейные билеты, два взрослых +1ребёнок до 12 лет -320 грн. Отдельно показывают мастер класс по изготовлению бумаги, за это отдельно доплачивать не надо, входит в стоимость входного билета. Территория маленькая, всю территорию (та что на улице) можно обойти за 20 минут. Большая коллекция икон 18-19 ст. разных регионов. Одним словом посмотреть есть на что.
16.05.19
Maryna Honcharova
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Castle building type (not lock). Well-groomed area. (Original) Будівля замкового типу (не замок). Доглянута територія.
16.05.19
Valeriy Legenchenko
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) RECOMMEND but there are comments. Visit the castle museum and add a hotel. I can say that the place is very beautiful but the beauty of the fence ends, although there is still a beautiful place near the river. A very big problem with the kitchen, 5 stars is only because of the territory and the structure. Behind the kitchen I am very upset and I do not recommend it at all to attend, except for photos and elementary breakfast. In the castle there are a lot of icons about which they tell on the familiarization tour. For those who want to eat, I recommend an institution in 10-15 minutes on the Auto with the name Dynasty. (Original) РЕКОМЕНДУЮ но есть замечания. Посетив замок-музей и добавлю гостиница. Могу отметить что место очень красивое но красота заканчивается за забором, хотя есть ещё живописное место возле реки. Очень большая проблема с кухней, 5 звёзд стоит только из-за самой территории и строения. За кухню очень расстроен и не рекомендую её вообще посещать, разве что для фото и элементарного завтрака. В замке очень много икон о которых рассказывают на экскурсии ознакомительной. Для желающих поесть рекомендую заведение в 10-15 минутах на Авто с названием Династия.
16.05.19
Игорь Шульц
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Were with friends on Saturday, May 4th. There were not many people. The entrance is 150 UAH including a guided tour of the icons and a paper making workshop. Tour of the icons is not annoying, for 30-40 minutes. In addition to the icons there are other works of art and household antiquities. In the workshop will show the production of paper in the old way. You can buy such paper with "Our Father ..." for 25 UAH. Good weekend tour for a one-time trip. What you liked: * everywhere you can walk as long as you want and touch everything, no one watches. * Many places to sit, relax, eat, or go to the refectory cafe. * there is not much entertainment, but there are: archery shooting, crossbows (50 UAH - 5 shots) and boating (150 UAH). What did not like: * the road after the turn and to the city of Radomyshl is bad. * it is impossible to go outside the territory, you must take everything with you right away. * There are boats, but the territory and the reservoir are small, the aisles are narrow, you will not go too far. (Original) Были с друзьями в субботу 4 мая. Людей было не много. Вход 150 грн с учетом экскурсии по иконам и мастерской по изготовлению бумаги. Экскурсия по иконам не напрягает, минут на 30-40. Помимо икон есть другие произведения искусства и бытовые предметы старины. В мастерской покажут изготовление бумаги старинным способом. Можно купить такую бумагу с "Отче наш..." за 25 грн. Хороший тур выходного дня для разовой поездки. Что понравилось: *везде можно ходить сколько угодно и все трогать, никто не следит. *много мест, где можно сесть, отдохнуть, поесть, или пойти в трапезную-кафе. *развлечений не много, но есть: стрельба из луков, арбалетов (50 грн - 5 выстрелов) и катание на лодках (150 грн). Что не понравилось: *дорога после поворота и до самого г. Радомышль плохая. *выйти за территорию нельзя, все с собой сразу надо брать. *лодки есть, но территория и водоем маленькие, проходы узкие, сильно не покатаешься.
16.05.19
Igor Dobkin
Радомышль, Плетенецкая улица, 15
(Translated by Google) Yes, the worshiper tried. Great collection of home icons, there are generally unique. To whom it is interesting - I recommend. At cost, of course, something they can not add to the price - a little expensive. And the staff is not particularly welcoming for some reason. Maybe they are forced to work there? (Original) Да, Богомолец постаралась. Отличная коллекция домашней иконы, есть вообще уникальные. Кому интересно - рекомендую. По стоимости, конечно, что-то они не могут цену сложить - дороговато. Да и персонал не особо радушный почему-то. Может их насильно заставляют работать там?
12.05.19
Наташа Давиденко
Посетила сегодня замок Радомышль. Ожидала хороших впечатлений и получила вдвойне. Очень красивая, уютная и ухоженная территория. Всё хорошо организовано. Посетителей встречают с большим гостиприимством, начиная с доброжелательного кассира, приветливого охранника ,заканчивая администратором. Отдельная благодарность экскурсоводу- профессионалу за впечатляющую подачу информации. Любовь Середа вкладывает свою любовь в работу и делиться от всей души с гостями замка. Искренне благодарю всех за прекрасно проведенный день. Рекомендую посетить всем. От детей до взрослых, одиноких и влюбленных. Я думаю.... интересно будет всем.
12.05.19
Мария Энджелло
Выбираю: «рекомендую», чтобы не портить ваш рейтинг. А ниже «почему»
Совершите вторую покупку со скидкой 12%*
промокод:Скопировать
Промокод истекает через
030000
*действует при минимальном заказе на 300 грн

Хотите перейти к мобильной версии?

Остаться тутДа, перейти