Ваш городЗапорожье?
Изменить

Отзывы

Чтобы оставлять отзывы к акции вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

29.08.19
Максим Яковчук
Киев, Владимирская улица, 40А
Золоті ворота Відкрита: 31 грудня 1989 року. Пасажиропотік: 20,0 тис. Конструкція: тринефна колонна глибокого закладення Станція з’єднується з одним надземним вестибюлем тристрічковим двомаршевим ескалатором. Вихід у місто: до вулиць Володимирської, Ярославів вал та Золотоворітського проїду, до Національної опери, Молодого театру, Будинку актора та музею "Золоті ворота". Перехід на станцію „Театральна” Святошино-Броварської лінії. Архітектура Архітектори: В. Жежерін, Б. Жежерін, Ф. Заремба, А. Крушинський, М. Жариков. Архітектори-художники: С. Адаменко, М. Ралко. Художники: Г. Корень, В. Вітько. Розповідаючи про цю станцію, варто відійти від сухого енциклопедичного стилю, бо вона, разом із неокласичними інтер’єрами станцій першої черги, є без упереджень одним із символів київського метро. Дуже часто багато хто з гостей столиці не вірить, що "Золоті ворота" відкрита лише два десятиріччя тому. Авторський колектив, у який увійшли легендарні Жежеріни, утворився в результаті перемоги у конкурсі київських архітекторів. Початковий проект станції, запропонований до початку конкурсу, являв собою достатньо стриману, утилітарну станцію, виконану у білих тонах. Проте, в силу розуміння слабкості такого рішення для станції такого значення, до чого додалися деякі політичні причини, проект було створено з нуля практично за два тижні, явивши алюзію на храмову архітектуру Київської Русі. Було збільшено висоту центрального залу станції, замість пілонів – використано порівняно невисокі циліндричні потужні колони, які облицювали білим мармуром. Із такого ж мармуру зроблено лекальні капітелі. Біла стеля центрального залу розділена діаметральними мозаїчними смугами зі смальти із цегляними розшивками. У просвітах між смугами встановлено бронзові дворівневі люстри (автор М. Ралко) із 12 світловими групами у кожній, вкриті орнаментами. Таким чином, якщо ввійти на станцію метро «Золоті Ворота» з вулиці і пройти по платформі за ходом годинникової стрілки (спочатку лівою стороною вперед, а потім правою назад), заглядаючи у арки, то можна простежити історію давнього Києва. Колійні стіни платформ облицьовані комбінованими елементами з біло-жовтого мармуру, а назви станції, розміщені на них, зроблені з металевих літер з ухилом у давньоруський стиль. З боку платформи над капітелями колон зроблені круглі цегляні вставки, у яких розміщено світильники-канделябри, у тому ж стилі, як і люстри центрального залу. Стіни проходу до обох ескалаторів облицьовано білим мармуром із цегляними розшивками, на правій стіні з боку виходу у місто – бронзова табличка про відкриття станції та авторський колектив. Над ескалаторними порталами – мозаїчні панно, підсвітлені малими світильниками. Проміжний міжмаршевий ескалаторний зал має циліндричну форму. Стіни залу – мармурові із цегляними розшивками, у яких зроблено ниші, пари яких чергуються із кованими вентиляційними решітками. Решітки підсвічені кованими канделябрами, які створюють приглушене освітлення. Карниз куполу залу зроблено із цегли із широко мозаїчною стрічкою. Піднявшись вище, по другому маршу ескалатора, ви опинитесь у наземному вестибюлі, який розташовано у Золотоворітському проїзді. Всередині це – великий прямокутне приміщення, центральну точку якого займає вихід ескалаторного нахилу. Вестибюль прибудовано до існучого старого будинку, тому, вийшовши на вулицю, ви опинитесь у центрі кварталу верхнього міста, прямо біля Золотих воріт – однієї з найвідоміших пам’яток Києва. Архітектори не помилились – цілісне враження від станції плавно стає враженням від міста, не розриваючись.
26.08.19
Николай Понежа
Киев, Владимирская улица, 40А
(Translated by Google) The most beautiful metro station in Kiev and one of the most beautiful stations in Europe. The escalator is divided into two parts. Interchange with Teatralna Svyatoshinsko-Brovarsky Line Station. The vaults of the station are decorated with a mosaic depicting the princes of Kievan Rus. (Original) Найкрасивіша станція метро Києва і одна із найкрасивіших станцій Європи. Екскалатор розділений на дві частини. Пересадочний вузол зі станцією Театральна Святошинсько-Броварській лінії. Склепіння станції оздоблені мозаїкою з зображенням князів часів Київської Русі.
26.08.19
Jim H, Кишинёв, Молдова
Киев, Владимирская улица, 40А
Golden Gate is located at Golden Gates Park and Yaroslav the Wise monument is located there as well. The tariff is inexpensive. You get to go to the top for some good views of architecture. There are some artifacts/displays on the inside.
21.08.19
sachinlovelove, Префектура Хего, Япония
Киев, Владимирская улица, 40А
大人1名50UAH。お釣りがないようで、入場できない人もいらっしゃたので、あらかじめ入場料を用意しておいた方がいいかもしれません。入り口を入ると、係りの方が英語版の案内ビデオをスタートしてくれました。門のほとんどが再建されましたが、オリジナル部分も見学することができます。2階は教会がありました。
19.08.19
Jürgen Krupa
Киев, Владимирская улица, 40А
(Translated by Google) Definitely one of the most beautiful subway stations in Kiev! (Original) Bestimmt eine der schönsten Ubahnstationen in Kiew!
19.08.19
Владимир Саенко
Киев, Владимирская улица, 40А
(Translated by Google) During the event, a very large flow of people (Original) Во время мероприятия очень большой поток людей
19.08.19
garryburns36, Coesmes, Франция
Киев, Владимирская улица, 40А
A replica of the gate to kiev old city.Quite pricey to look inside,but the exterior is the attraction,plenty of small cafes and a beautiful little park next to the attraction
15.08.19
PowerTrippersTravel, Leland, Iowa
Киев, Владимирская улица, 40А
Maybe not awe-inspiring, but definitely a very interesting part of the great history of Kiev. The Golden Gate marks the beginning boundary of the ancient city of Kiev. It's always impressive to see something that has been around for such a long period of time. Definitely worth a walk-by.-The Power Trippers
11.08.19
bumb440, Киев, Украина
Киев, Владимирская улица, 40А
Рекомендую посетить как гостям, так и жителям Киева. Обязательно попросите включить на телевизоре ролик с краткой историей Золотых Ворот. По времени - менее 10 мин, но узнаете много интересного. После этого экскурсия будет более познавательной.
02.08.19
Оксана Алексеева
Киев, Владимирская улица, 40А
(Translated by Google) Inside the historic sights turned out to be very beautiful. Viewing platforms with good visibility. You can view a short video lecture on the history of the place. (Original) Внутри исторической достопримечательности оказалось очень красиво. Смотровые площадки с хорошим обзором. Можно просмотреть небольшую видео-лекцию об истории места.
02.08.19
gayane
Киев, Владимирская улица, 40А
(Translated by Google) The most famous project of arch Vadim Zhezherin - metro station "Golden Gate", which is among the 15 most beautiful in the world. It was built in 1989. Interestingly, the project was created in a week. This is how Zhezherin himself recalls the history of creation: “In the early 80s a competition was held for the construction of stations, including the Golden Gate.” We did not participate in the competition for this station. She was engaged in other people. Then there was a unified system of management of all metropolitan areas of the USSR and there was the main design institute Metroproekt in Moscow. So it was recognized that Muscovites will build this station. To end it should have been in 1989 for the New Year. In the late 80s, active work began. By this time, Nikolay Zharikov became the chief architect of Kiev. In the summer of 89, he looked at how the work on the Golden Gate station was going and stopped the project. Zharikov invited me to his place, showed a picture and asked: “What is it?”. I answer that it seems to be a subway station. He further asks: "And what kind of station?". I answer: "Serovo-Rainbow", they say, it is all gray and in some rainbow divorces. Then he said: “And you need to do not“ Serovo-Rainbow ”, but“ Golden Gate ”! And immediately, as the wrong finishing works are already underway, the wrong materials are being delivered, for example, granite, and this must be stopped. ” When I asked why I, he replied: firstly, because I am a fourth-generation Kyiv resident, and secondly, I threatened to stop looking at my works on the boards. Zharikov said that I attracted my father (Boris Petrovich Zhezherin at that time was already a distinguished architect of Ukraine and was known in the USSR. - Auth.), We have a week for everything. ” And there was a beautiful station of the Kiev subway. As Vadim Borisovich confessed to us, this was his first collaboration with his father, and during its implementation they even quarreled, as they had different views on the project. But in the end, the general solution was found. In addition to the Golden Gate, Zhezherin's famous works include the reconstruction of Lev Tolstoy Square and the metro station of the same name, the project for the comprehensive reconstruction of the Bessarab quarter (Mandarin Plaza, Arena City, Arena Interteyment, Dominant, and the inner pedestrian round area) , the complex of the Central railway ticket offices and hotel "Express". (Original) Самый известный проект арх Вадима Жежерина — станция метро «Золотые ворота», которая входит в число 15 самых красивых в мире. Ее построили в 1989 году. Интересно, что проект создавался за неделю. Вот как вспоминает историю создания сам Жежерин: «В начале 80-х был проведен конкурс  на строительство станций, в том числе и по «Золотым воротам». Мы в конкурсе именно на эту станцию не участвовали. Ею занимались другие люди. Тогда была единая система управления всеми метрополитенами СССР и был главный проектный институт «Метропроект» в Москве. Вот и было признано, что москвичи будут строить эту станцию. Окончить ее должны были в 1989 году к Новому году. В конце 80-х начались активные работы. К этому времени главным архитектором Киева стал Николай Жариков. Летом 89-го года он посмотрел, как идут работы по станции «Золотые ворота», и остановил реализацию проекта. Жариков пригласил меня к себе, показал картинку и спросил: «Что это такое?». Я отвечаю, что вроде бы станция метро. Он дальше спрашивает: «А что за станция?». Я отвечаю: «Серово-Радужная», мол, она вся серая и в каких-то радужных разводах. Тогда он и сказал: «А нужно сделать не «Серово-Радужную», а «Золотые ворота»! Причем немедленно, так как уже идут неправильные отделочные работы, завозят неправильные материалы, например, гранит, и это надо остановить». Когда я поинтересовался, почему именно я, он ответил: во-первых, потому что я киевлянин в четвертом поколении, во-вторых, пригрозил, что перестанет смотреть мои работы на советах. Жариков сказал, чтобы я привлек отца (Борис Петрович Жежерин на тот момент уже был заслуженным архитектором Украины и был известен в СССР. — Авт.), на все у нас есть неделя». Так и появилась красивейшая станция киевского метро. Как признался нам Вадим Борисович, это была его первая совместная работа с отцом, и во время ее реализации они даже поссорились, так как имели разные взгляды на проект. Но в итоге общее решение таки нашлось. Кроме «Золотых ворот», известные работы Жежерина — реконструкция площади Льва Толстого и одноименной станции метро, проект комплексной реконструкции Бессарабского квартала («Мандарин-Плаза», «Арена Сити», «Арена Интертеймент», «Доминант» и внутренняя пешеходная круглая площадь), комплекс Центральных железнодорожных касс и гостиницы «Экспресс».
02.08.19
brinketiers, Нидерланды
Киев, Владимирская улица, 40А
vanuit historisch oogpunt gezien leuk maar wij zijn niet betaald naar binnen gegaan. Bij de Sophia cathedraal heb je een maquette waar veel duidelijk wordt wat de status van deze poort was.
Совершите вторую покупку со скидкой 12%*
промокод:Скопировать
Промокод истекает через
030000
*действует при минимальном заказе на 300 грн

Хотите перейти к мобильной версии?

Остаться тутДа, перейти